Fyzioterapia

Fyzioterapeut rieši u dospelých bolesti chrbtice, funkčné poruchy pohybového aparátu a úrazy. Pri vyšetrení využíva fyzioterapeut rôzne techniky, predovšetkým mobilizáciu a mäkké techniky, senzomotorické cvičenia a tiež cvičenia k odstráneniu svalovej nerovnováhy. Ku slovu sa dostane aj Vojtova metóda, ktorá sa využíva hlavne u neurologických ochorení. Samozrejmosťou je nácvik správneho držania tela a návrh na úpravu pracovného režimu alebo prostredia.